Oleh Fr Fransiskus Tomi Mapa

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) ialah sains mencipta mesin yang boleh berfikir seperti manusia. Mesin ini boleh melakukan perkara yang dianggap “pintar”. Teknologi AI boleh memproses sejumlah besar data dengan cara yang tidak dilakukan oleh manusia. Matlamat AI adalah untuk dapat melakukan perkara seperti mengenali corak, membuat keputusan dan menilai seperti manusia.

Dalam bentuk yang paling mudah, Kepintaran Buatan merangkumi bidang yang menggabungkan sains komputer dengan set data yang berkuasa untuk membolehkan penyelesaian masalah. Ini termasuk sub-bidang seperti pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam, yang sering dikaitkan dengan kecerdasan buatan. Medan ini terdiri daripada algoritma AI yang cuba mencipta sistem pakar untuk membuat ramalan atau klasifikasi berdasarkan data input.

Walaupun Kecerdasan Buatan telah melalui pelbagai kitaran gembar-gembur selama ini, pelancaran OpenAI bagi ChatGPT dianggap sebagai titik perubahan, walaupun bagi mereka yang pada mulanya ragu-ragu. Perkembangan terkini dalam AI generatif magnitud sebelum ini, berlaku dalam penglihatan komputer, tetapi kini kemajuan ketara berlaku dalam pemprosesan bahasa semula jadi. Model generatif tidak terhad kepada bahasa; mereka boleh mengkaji tatabahasa kod perisian, struktur molekul, imej semula jadi dan banyak jenis data lain.

Peluang

Bakal imam ialah seseorang yang sedang menerima pendidikan dengan tujuan untuk menjadi paderi di masa hadapan. Biasanya dipanggil “frater”. Mereka adalah individu yang bebas menyahut panggilan Tuhan dan diasuh di seminari sebagai tempat untuk mengembangkan diri dan potensi mereka. Salah satu rutin harian yang menyokong pendidikan lanjutan untuk saudara adalah menjalani kuliah di universiti atau sekolah menengah dengan tumpuan utama adalah falsafah dan teologi.

Dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat, para frater tidak menutup mata dengan semua ini. Perkara-perkara terbaru sudah tentu diterima dengan baik sebagai alat sokongan kuliah dan proses pendidikan.

Kemunculan AI khususnya ChatGPT dilihat sebagai sesuatu yang positif. Ini boleh meningkatkan produktiviti kerja dan membantu dalam membandingkan jawapan yang ditawarkan oleh enjin ChatGPT. Hal ini tentunya diimbangi dengan sikap bijak dalam etika kepimpinan sebagai seorang manusia. Ini bermakna yang mengawal segala-galanya adalah kemanusiaan saudara seagama sebagai subjek dalam menjalankan mesin yang digunakan. Perlu diakui bahawa banyaknya maklumat melalui AI menambah rujukan bagi para frater dalam memproses maklumat dan kesahihannya.

Ancaman

Dalam proses pendidikan sebagai bakal paderi, para frater dituntut mempunyai sikap kritis dan bijaksana terhadap segala sesuatu yang dipelajari. Sebarang kajian dan maklumat, terutamanya Kitab Suci, Akhlak dan Falsafah, adalah bahagian yang penting dan melibatkan perasaan dan refleksi yang mendalam, baik secara kognitif mahupun afektif.

Oleh itu, dengan adanya mesin ChatGPT, sikap yang perlu ada sebagai bakal paderi adalah bijak dan kritis. Apa yang dihasilkan melalui jawapan dari mesin ChatGPT sudah tentu jauh berbeza dengan jawapan kemanusiaan para frater sendiri. Adakah ChatGPT mempunyai perasaan? Sudah tentu tidak, kerana ChatGPT ialah alat yang melalui mesin membantu dalam proses kerja manusia.

Para frater yang belajar Teologi Moral sering diajak untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Sudah tentu ini tidak dapat dijawab secara kritis oleh AI melalui ChatGPT, kerana yang diperlukan adalah jawapan manusia melalui kasih sayang yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah moral.

Oleh itu, sikap yang baik untuk dipegang oleh seorang bakal paderi sebagai pemimpin Gereja masa depan adalah kritis dan bijak. Selagi ia membantu dalam melaksanakan dan menyokong pendidikan lanjutan, ia boleh digunakan sebagai alat.

Jawapan yang kritis dan bijak adalah usaha untuk mendalami, bukan sekadar menyiapkan tugasan. Biarpun tidak mudah untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian, kesedaran terhadap perkara yang dianggap ancaman perlu sentiasa dipertimbangkan dalam proses menjalani pendidikan sebagai bakal paderi.  – Hidup Katolik